Stöd

För anhöriga

Som anhörig kan du göra mycket för
en närstående, men du kan behöva stöd själv.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga 


För gemenskap 
Att dela erfarenheter med andra ger styrka och

det finns bra grupper och sidor på internet.

Marieke Media & Människa 

För kunskap 

Det finns många bra böcker och tidningar

med fokus på adhd, autism och andra npf.

På Bokus om autism och adhd 


För stöd
Samhället erbuder stöd via regioner och
kommuner och det finns ideella föreningar.
Autism - och Aspergerförbundet 

För kontakt
Lena Marieke Wemar  tel: +46733998016 


info@mariekemediamanniska.se
marieke.wemar@gmail.com