Kontakt

1.


Socionomexamen - jag är utbildad socionom vid Socialhögskolan på Stockholms Universitet.

2.


Journalistexamen - jag är utbildad journalist vid Journalisthögskolan på Göteborgs Universitet.   

3.


Funkisexamen - jag är
utbildad i Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap på Malmö Universitet.

Hör gärna av dig!

Lena Marieke Wemar 
tel: +46 733 99 80 16

info@mariekemediamanniska.se        
marieke.wemar@gmail.com