Start


Jag skriver kortare artiklar och
längre reportage om funktionsrätt,
psykisk hälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med särskilt fokus på autism, Aspergers syndrom,

adhd och specialpedagogik.  

Lena Marieke Wemar
 Utbildad socionom och journalist,   
 samt utbildad i Handikapp- 
 och rehabiliteringsvetenskap.  


Jag håller föredrag och erbjuder kunskap om funktionsvariation och funktionsrätt, med särskilt fokus på npf, a
llt baserat på ny forskning. Anhöriga och personer med diagnos behöver hopp, kunskap och stöd.

 

Kontakt:
info@mariekemediamanniska.se 
marieke.wemar@gmail.com

Tel: +46 733 99 80 16              

Jag erbjuder stöd utifrån mina

kunskaper som socionom och journalist

och inom funktionshinder-

och rehabiliteringsvetenskap.

Mitt fokus ligger på forskning och strategier som kan förbättra livet.     

Hitta mig: Frilanskatalogen 
Följ mig i sociala medier: