Start


Marieke Media & Människa 


Journalist, föredragshållare, moderator ... 

Lena Marieke Wemar 

Utbildad socionom och journalist, samt utbildad i Handikapp-  och rehabiliteringsvetenskap 

 

Kontakta mig för:

 

 

Artiklar och reportage jag skriver om hälsa och hållbarhet, media, människor och funktionsrätt, med särskilt fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mitt specialintresse gäller ny forskning kring autism och Aspergers syndrom, även kallat högfungerande autism. 

 

Föredrag - jag håller föredrag och ger dig kunskap om hälsa, funktionsvariation och funktionsrätt, men också om autism och Asperger, allt baserat på ny forskning. Anhöriga och personer med diagnos möter många svårigheter - men det finns kunskap och hopp.

 

Moderator - jag erbjuder hjälp att leda debatter, möten, utbildningar och workshops om hälsa och funktionsvariation. 

Kontakt:

E-post: info@mariekemediamanniska.se  

eller marieke.wemar@gmail.com

Tel: +46 733 99 80 16 

Du hittar mig också i Frilanskatalogen

Marieke Media & Människa 

Alla rättigheter reserverade 2018 

Bank