Start


Marieke Media & Människa 


Journalist, föredragshållare, moderator ... 

Lena Marieke Wemar 

Utbildad socionom och journalist, samt utbildad i Handikapp-  och rehabiliteringsvetenskap 

 

Följ mig gärna i sociala medier:

Kontakta mig för:

 

 

Artiklar och reportage - jag skriver om funktionsrätt, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk hälsa, med särskilt fokus på forskning om autism och Aspergers syndrom, även kallat högfungerande autism, samt metoder, strategier, specialpedagogik och stöd som kan förbättra livet
för barn, unga och vuxna med diagnoser.  

 

Föredrag - jag håller föredrag och ger dig kunskap om funktionsvariation och funktionsrätt, men också

om autism och Asperger, allt baserat på ny forskning. Anhöriga och personer med diagnos möter många svårigheter - men det finns kunskap och hopp.

 

Moderator - jag hjälper dig att leda debatter, möten, utbildningar och workshops om funktionsvariation. 

Kontakt:

E-post: info@mariekemediamanniska.se  

eller marieke.wemar@gmail.com

Tel: +46 733 99 80 16 

Du hittar mig också i Frilanskatalogen

Marieke Media & Människa 

Alla rättigheter reserverade 2018 

Bank