Artiklar


Marieke Media & Människa 


Artiklar, reportage och bilder...

 

Jag erbjuder korta artiklar och längre reportage inom områden som hälsa och hållbarhet, media, människor och funktionsrätt, med särskilt fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Mitt specialintresse gäller ny forskning kring autism och Aspergers syndrom, även kallat högfungerande autism. 

Boka bevakning av dina event och idéer eller beställ reportage som bygger på mina kunskaper. 

Kontakt

 


STL-modellen förbättrar lärandet för alla elever
När elever får arbeta efter STL-modellen förbättras spårkutvecklingen och lärabdet och skillnaderna mellan hög- och lågpresterande utjämnas. Läs mer i Special Nest. 


Ibis-projektet ska leda till arbetsro och trygghet ... 

Nu pågår ett projekt på nio skolor i Uppsala med syftet att skapa arbetsro och trygghet i skolmiljön. Fokus är rutiner och goda relationer mellan elever och lärare. Läs mer i Special Nest.


Ross Greene till Sverige  

Han är känd för sina framgångsrika böcker "Explosiva barn" och "Vilse i skolan", men också för sin samarbetsinriktade problemlösningsmetod, CPS. Läs mer i Special Nest.


Tvillingar med autism - så funkar familjelivet

Under en period blev tillvaron kaotisk, men idag har familjen hittat både strategier och träning som får livet att fungera. Läs mer i Special Nest. Trädet ska förbättra elevernas läsutveckling

Det är förmågan till avkodning som elever med läs- och skrivsvårigheter behöver träna upp. Möt 

Pelle Lindblå som skapat Trädet. Läs mer i Special Nest. 


Värsta bästa jobbet – vill hjälpa resursen att stötta

Arbetet som resurs för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär ofta ett stort ansvar - en ny bok vill synliggöra rollen. Läs mer i Special Nest.  


Hon vill göra skolan mer npf-anpassad

En skola anpassad för elever med npf är en skola som är bra för alla. Läs min artikel i Special Nest om Joanna Lundin och hennes förslag för tillgänglighet för alla.


Kampen för dottern inspirerade

När Sophie Dows dotter föddes ställde livet helt nya krav. Läs min artikel i Special Nest om hur hennes kamp ledde till både en bok och ett hjälpcenter .

Ny add-behandling prövas i Stockholm 

Vuxna med adhd och add är en växande grupp patienter inom psykiatrin - nu erbjuds ny behandling och nya studier ska göras. Läs min artikel i Special Nest.  


Utmattning finns nästan alltid med i bilden

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar löper stor risk att drabbas av utmattning menar psykologen Lennart Lindqvist. Läs min artikel i Special Nest.


Alla människor praktiserar lågaffektivt bemötande

Debatten om lågaffektivt bemötande har gått varm det senaste året. Varför? Det handlar om politisk anser psykologen Bo Hejlskov Elvén. Läs min artikel i Special Nest.


Specialpedagogik behövs även på fritids

Fritidshemmen bör vara en trygg och utvecklande plats för alla elever - därför behöver också fritidspersonal ha kunskap om npf. Läs min artikel i Special Nest.

Informationsfilm och patientstöd


Filmen om Guillain-Barrés syndrom

Se informationsfilmen om den autoimmuna sjukdomen GBS som vi gjorde för patienter och anhöriga. Min historia liknar många andras och jag blev frisk! 

 


Barn med språkstörning har svårt bygga relationer

I varje skolklass finns i genomsnitt två elever som har någon slags språkstörning. De riskerar att hamna i en negativ spiral - läs mer i Special Nest.


Hjälpmedel för att förebygga utbrott

Med hjälp av ”En 5:a kan få mig att tappa kontrollen” kan stressfaktorerna identifieras och utbrotten förebyggas. Läs min artikel i Special Nest.


Så kan flickor med autism upptäckas tidigare

Färre flickor än pojkar får diagnosen autism och flickorna upptäcks senare - men det finns metoder att upptäcka fler. Läs min artikel i Special Nest. 


Så kan du prata med ditt barn om autism

De flesta föräldrar till barn som har en diagnos tänker nog att de ska berätta om den för barnen. Men uppgiften kan kännas besvärlig. Läs mer i Special Nest. 


Läraren måste förstå vem eleven är

I en ny bok erbjuder UIrika Aspeflo och Ebba Almsenius redskap för lärare och specialpedagoger i undervisningen av barn med npf. Läs mer i Special Nest.Språkförmågan påverkad hos barn med autism
En ny studie om språk och autism visar att barn med autism har svårare för muntligt återberättande än barn utan diagnos. Läs min intervju i Special Nest.Testmetoden som kan erbjuda rätt hjälp 

En metod som gör det möjligt att kommunicera och erbjuda hjälpmedel på rätt nivå för någon som har autism och intellektuell funktionsnedsättning. Läs mer i Special Nest.


Hon sprider kunskap om livet med psykoser

Flera långa psykoser skapade kaos i hennes liv - för att hantera livet började hon skriva både bloggar som blev böcker. Läs min artikel i Special Nest. 

Det var svårt att se Amandine nästa gå under

Amandines uppväxt blev ett kaos präglat av separationsångest, tvång och självsvält. Hon fick en lång rad felaktiga diagnoser - idag har hon fått diagnosen PANS. Läs min artikel i Special Nest.  


STRATEGI vill stärka föräldrar

Att vara förälder till barn med adhd kan vara krävande och väcka känslor av otillräcklighet. Då behövs kunskap och fungerande redskap. Läs min artikel i Special Nest. 


Min sons diagnos fick mig att tänka

Damian Milton är forskare i Storbritannien. Han forskar om autism och har själv autism - en framgångsrik kombination. Läs min artikel i Special Nest 


Energin tar slut snabbare för elever med npf

När batterier är på väg att ta slut måste de laddas med ny energi. Det gäller också för elever med npf, menar specialpedagogen Veronica Gustafsson. Läs min artikel i Special Nest.


Speaker-röst för informationsfilmer 
Jag erbjuder speaker-röst för informationsfilm, har bland annat
speakat medicinsk information för filmbolaget Smartfilm AB

i Limhamn. 


Distansundervisning – ett alternativ vid problematisk skolfrånvaro?

På Sofia Distans vistas eleverna inte i skolan utan får distansundervisning. Skolan riktar sig till utlandssvenskar men kan kasnke vara ett alternativ för elever med problematisk skolfrånvaro. Läs mer i Special Nest. 


Kunskapskraven rimmar illa med elever som ...

Elever med autism uppnår lägre måluppfyllelse i grundskolan än genomsnittselever, visar en studie gjord av doktoranden Linda Petersson. Läs me i Special Nest.


Nya forskningsrön väntas på PANS-konferens

Vårdpersonal och föräldrar har ofta stått maktlösa när barn hastigt insjuknat i sjukdomen PANS - men nu har kunskapsläget förbättrats, säger Gunilla Gerland. Läs mer i Special Nest.


Barn med autism är mindre socialt intresserade

Barn med autism föredrar icke-sociala stimuli framför sociala stimuli när de själva kan välja. Det visar nya vetenskapliga studier. Läs mer i Special Nest.


Barn med npf utsätts oftare för mobbning

Barn med neuropsykiatriska diagnoser drabbas oftare av nätmobbning - det visar ny forskning.
Läs mer i Special Nest.   


Nytt projekt ska hjälpa unga med npf

Ett EU-finansierat projekt ska hjälpa unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer att komma ut i arbete. Läs min artikel i Special Nest.


Här fick Roland hjälp - nu stöttar han andra 

Eftter många år med svårigheter på olika arbetsplatser diagnostiserades han med Aspergers syndrom - nu kan han hjälpa andra. Läs min artikel i Special Nest.


Barnboken som ska få alla att förstå
En bok som barn, föräldrar, mormor och farfar kan läsa tillsammans för att förstå Aspergers syndrom. Läs min artikel i Special Nest. 

"Våga fråga om du inte förstår"

Att ta emot hjälp kan vara svårt om man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och det kan vara nästan lika svårt för den som försöker hjälpa. Läs min artikel i Special Nest.


Funkarna vill ge röst åt barnen
Funkarna är tio färgglada figurer som ska underlätta samtal med och ge en röst åt barn i åldrarna tre till nio år. Jjälpmedlet bygger på tydliggörande pedagogik. Läs min artikel i Special Nest.


Föräldrastöd i praktiken: hitta många små lösningar

Att vara förälder till barn med npf kan vara extra utmanande. Då behöver man kartlägga stressfaktorer och hitta många små lösningar. Läs min artikel i Special Nest.Min träning blev ett självskadebeteende

Jenny Häggblom var golfspelare på landslagsnivå – sedan kraschade hon totalt och fick som 26-åring en diagnos. Forskning visar att autism och idrott inte är enkelt. Läs i Special Nest.


Patientstöd via Nätverket för GBS 
Guillain-Barrés syndrom, GBS, är en allvarlig neurologisk sjukdom med ett snabbt insjuknande, som drabbar både relativt unga människor och äldre.

Uppdrag för Autism- och Aspgergerförbundets tidning Ögonblick 

ComFor-2 - testmetod som visar förståelsenivån

För att nå personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning är det viktigt att veta vad de verkligen förstår.
Testmetoden ComFor-2 har tagits fram just för detta.
Lena Nylander är en av de som utbildar i metoden. Läs

mer i Ögonblick på Autism- och Aspergerförbundets hemsida.


Autism- och Aspergerföreningen på NärCon
NärCon Sommar är ett välbesökt convent i Linköping där över 10 000 ungdomar deltar varje år under fyra dagar i slutet av juli. I år var Autism- och Aspgergerföreningarna i Skåne och Östergötland med och stod för ett välbesökt bokbord.  

Om jag är glad blir det många detaljer
När David var liten drömde han om att jobba med animation och spelutveckling men skolsvårigheter och en depression satte stopp för det. Idag har David hittat sin unika förmåga. Läs mer i Ögonblick på Autism- och Aspergerförebindets hemsida. 

Marieke Media & Människa 

Alla rättigheter reserverade 2018 

Bank