Föredrag


Marieke Media & Människa 


Föredrag om autism och Aspergers syndrom Röster om föredraget:


"Ditt föredrag är en ögonöppnare!" "Så bra framfört och strukurerat."


"Mycket bra!" 


"Trevligt, tydligt och

konsekvent uppbyggt!"


"Behagligt framfört,

intressant bildmaterial.""Trevligt och medryckande

trots att jag inte har anhörighet alls!"

Jag berättar om

autism och Aspgergers syndrom

i Radio AF i Lund

inom ramen för

Musikhjälpen 2019. Bra respons på 

detta viktigt ämne för

Universitet och Högskolor

eftersom många unga med autism

har bra förutsättningar

för högre studier om de får

rätt stöd. 

Marieke Media & Människa 

Alla rättigheter reserverade 2018 

Bank