Artiklar


Marieke Media & Människa 


Artiklar, reportage och bilder...

 

Jag erbjuder korta artiklar och längre reportage inom områden som hälsa och hållbarhet, media, människor och funktionsrätt, med särskilt fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Mitt specialintresse gäller ny forskning kring autism och Aspergers syndrom, även kallat högfungerande autism. 

Boka bevakning av dina event och idéer eller beställ reportage som bygger på mina kunskaper. 

Kontakt

 

Se tidigare artiklar, film, radio och andra uppdrag: 


För Ögonblick Autism - och Aspergerförbundets tidning

ComFor-2 - testmetod som visar förståelsenivån

För att nå personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning är det viktigt att veta vad de verkligen förstår.
Testmetoden ComFor-2 har tagits fram just för detta.
Lena Nylander är en av de som utbildar i metoden. Läs

mer i Ögonblick på Autism- och Aspergerförbundets hemsida.


Autism- och Aspergerföreningen på NärCon
NärCon Sommar är ett välbesökt convent i Linköping där över 10 000 ungdomar deltar varje år under fyra dagar i slutet av juli. I år var Autism- och Aspgergerföreningarna i Skåne och Östergötland med och stod för ett välbesökt bokbord.  

Om jag är glad blir det många detaljer
När David var liten drömde han om att jobba med animation och spelutveckling men skolsvårigheter och en depression satte stopp för det. Idag har David hittat sin unika förmåga. Läs mer i Ögonblick på Autism- och Aspergerförebindets hemsida. 

För Special Nest med flera ...

Distansundervisning – ett alternativ vid problematisk skolfrånvaro?

På Sofia Distans vistas eleverna inte i skolan utan får distansundervisning. Skolan riktar sig till utlandssvenskar men kan kasnke vara ett alternativ för elever med problematisk skolfrånvaro. Läs mer i Special Nest. 


Ibis-projektet ska leda till arbetsro och trygghet ... 

Nu pågår ett projekt på nio skolor i Uppsala med syftet att skapa arbetsro och trygghet i skolmiljön. Fokus är rutiner och goda relationer mellan elever och lärare. Läs mer i Special Nest.


Ross Greene till Sverige  

Han är känd för sina framgångsrika böcker "Explosiva barn" och "Vilse i skolan", men också för sin samarbetsinriktade problemlösningsmetod, CPS. Läs mer i Special Nest.


Tvillingar med autism - så funkar familjelivet

Under en period blev tillvaron kaotisk, men idag har familjen hittat både strategier och träning som får livet att fungera. Läs mer i Special Nest. Trädet ska förbättra elevernas läsutveckling

Det är förmågan till avkodning som elever med läs- och skrivsvårigheter behöver träna upp. Möt 

Pelle Lindblå som skapat Trädet. Läs mer i Special Nest. 


Värsta bästa jobbet – vill hjälpa resursen att stötta

Arbetet som resurs för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär ofta ett stort ansvar - en ny bok vill synliggöra rollen. Läs mer i Special Nest.  


Så kan du prata med ditt barn om autism

De flesta föräldrar till barn som har en diagnos tänker nog att de ska berätta om den för barnen. Men uppgiften kan kännas besvärlig. Läs mer i Special Nest. 


Läraren måste förstå vem eleven är

I en ny bok erbjuder UIrika Aspeflo och Ebba Almsenius redskap för lärare och specialpedagoger i undervisningen av barn med npf. Läs mer i Special Nest.Testmetoden som kan erbjuda rätt hjälp 

En metod som gör det möjligt att kommunicera och erbjuda hjälpmedel på rätt nivå för någon som har autism och intellektuell funktionsnedsättning. Läs mer i Special Nest.


Språkförmågan påverkad hos barn med autism
En ny studie om språk och autism visar att barn med autism har svårare för muntligt återberättande än barn utan diagnos. Läs min intervju i Special Nest.


Jag jobbar med stöd via Nätverk för GBS 
Guillain-Barrés syndrom, GBS, är en allvarlig neurologisk sjukdom med ett snabbt insjuknande, som drabbar både relativt unga människor och äldre.


Filmen om Guillain-Barrés syndrom

Se informationsfilmen om den autoimmuna sjukdomen GBS som vi gjorde för patienter och anhöriga. Min historia liknar många andras och jag blev frisk! 

 


Speaker-röst för informationsfilmer 
Jag erbjuder speaker-röst för informationsfilm, har bland annat
speakat medicinsk information för filmbolaget Smartfilm AB

i Limhamn. 


Medverkar i radio för Musikhjälpen 2018
"Alla har rätt att funka olika" var temat i Musikhjälpen. Jag berättar om Autism- och Aspergerföreningen i RAdio Af och alla intänkter i Caféet gick till #Musikhjälpen 2018! 


Ringar på vattnet - Mentorskap förändrar 

Väldigt givande att få vara mentor under några år
 inom Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Kommun. Boken om våra erfarenheter ger en fin bild.

 


Kommunikationsansvar för HSO

Under december 2018 och januari 2019 hade jag uppdrag som kommunikationsansvarig för

HSO i Skåne och arbetade med strategisk kommunikation.


Hon vill göra skolan mer npf-anpassad

En skola anpassad för elever med npf är en skola som är bra för alla. Läs min artikel i Special Nest om Joanna Lundin och hennes förslag för tillgänglighet för alla.


Så kan flickor med autism upptäckas tidigare

Färre flickor än pojkar får diagnosen autism och flickorna upptäcks senare - men det finns metoder att upptäcka fler. Läs min artikel i Special Nest. 


Hjälpmedel för att förebygga utbrott

Med hjälp av ”En 5:a kan få mig att tappa kontrollen” kan stressfaktorerna identifieras och utbrotten förebyggas. Läs min artikel i Special Nest.


Kunskapskraven rimmar illa med elever som ...

Elever med autism uppnår lägre måluppfyllelse i grundskolan än genomsnittselever, visar en studie gjord av doktoranden Linda Petersson. Läs me i Special Nest.


Nya forskningsrön väntas på PANS-konferens

Vårdpersonal och föräldrar har ofta stått maktlösa när barn hastigt insjuknat i sjukdomen PANS - men nu har kunskapsläget förbättrats, säger Gunilla Gerland. Läs mer i Special Nest.


Barn med autism är mindre socialt intresserade

Barn med autism föredrar icke-sociala stimuli framför sociala stimuli när de själva kan välja. Det visar nya vetenskapliga studier. Läs mer i Special Nest.


Barn med npf utsätts oftare för mobbning

Barn med neuropsykiatriska diagnoser drabbas oftare av nätmobbning - det visar ny forskning.
Läs mer i Special Nest.   


Kampen för dottern inspirerade

När Sophie Dows dotter föddes ställde livet helt nya krav. Läs min artikel i Special Nest om hur hennes kamp ledde till både en bok och ett hjälpcenter .


Nytt projekt ska hjälpa unga med npf

Ett EU-finansierat projekt ska hjälpa unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer att komma ut i arbete. Läs min artikel i Special Nest.


Här fick Roland hjälp - nu stöttar han andra 

Eftter många år med svårigheter på olika arbetsplatser diagnostiserades han med Aspergers syndrom - nu kan han hjälpa andra. Läs min artikel i Special Nest.


Barnboken som ska få alla att förstå
En bok som barn, föräldrar, mormor och farfar kan läsa tillsammans för att förstå Aspergers syndrom. Läs min artikel i Special Nest. 


Hon sprider kunskap om livet med psykoser

Flera långa psykoser skapade kaos i hennes liv - för att hantera livet började hon skriva både bloggar som blev böcker. Läs min artikel i Special Nest. 

Marieke Media & Människa 

Alla rättigheter reserverade 2018 

Bank